Datça ve Bozburun Sivil Toplum Ağı

Tohumlarımız   Etiketler:

Datça Yarımadası, Bozburun Yarımadası ile birlikte; SGP küçük destek programı tarafından öncelikli alan olarak belirlenen alanlardan birisi. SGP küçük destek programı, belirlenen strateji doğrultusunda Datça ve Bozburun’da çalışan sivil toplum kuruluşlarının geliştirdiği dokuz farklı projeyi destekledi ve bu projeler 2014 yılında tamamlanma aşamasına geldi. Doğa Okulu, Doğa Derneği ve bölge halkının katkılarıyla 2014 yılı içerisinde bir değerlendirme projesi yürüterek dokuz projenin Datça SGP planının stratejik önceliklerine göre yarattıkları etkiyi araştırdı. Bunun yanında bölgedeki güncel sorunlar ve bu sorunlara çözüm niteliğindeki muhtemel çalışmalar ortaya kondu.

Doğa Derneği ve Doğa Okulu’nun 2014 yılında yürüttüğü değerlendirme projesi, bölge halkının yarımadanın karar alma mekanizmalarına katılımının düşük olmaya devam ettiğini ve bölgedekiler arasında sağlıklı bir iletişim ve dayanışma platformunun henüz oluşmadığını ortaya koydu. Özellikle yerel halk ile bölgeye sonradan yerleşenler arasında sağlıklı bir paylaşım ağı bulunmadığı için bu sorun daha da derinleşmekte. Bölgedeki sivil paydaşlar gerek doğa koruma mevzuat ve mekanizmalarını bilmedikleri, gerekse geleneksel arazi kullanımı ve biyolojik çeşitlilik arasındaki ilişkilere dair teorik alt yapıya sahip olmadıkları için yarımadayla ilgili süreçlere ve karar mekanizmalarına etkili bir şekilde dâhil olamamakta.

Doğa Okulu 2014 yılında bölgede yaptığı saha araştırmaları ve sosyal değerlendirmeler ışığında bu sorunu çözebilmek için kapsamlı bir ağ kurma ve kapasite geliştirme programı hazırladı. Datça ve Bozburun Yarımadaları’nda doğayı koruyan geleneksel üretim sistemlerinin ve arazi kullanımının devamlılığını sağlamak ana hedefi ile “Datça ve Bozburun’da Birlikten Kuvvet Doğar” projesi hazırlandı ve uyguladı.

Projede, Datça ve Bozburun Yarımadaları’ndaki sivil paydaşların geleneksel arazi kullanımı ve doğa korumayla ilgili kapasitelerini geliştirmek için kapsamında iki aşamalı bir eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitimin ilk aşaması kırsal alandaki paydaşlarla, bölgeye sonradan yerleşen nüfus arasında dil birliği oluşturabilmek için planlandı. İkinci aşamada Datça- Bozburun Yarımadası’nda stratejik planlama ve yerel ürünlerin ayrıştırılması konularında ayrıntılı bir kurs düzenlendi ve Anadolu’nun diğer yerlerinde bu konularda çalışan kişiler de bilgi ve tecrübe katkısı sağlamak amacıyla davet edildi.

Sivil paydaşların aralarındaki iletişim ağlarını ve karar alma mekanizmalarına katılımını güçlendirmek için dört ana faaliyet gerçekleştirildi. Bölgede sivil paydaşların stratejik konularda ve her ihtiyaç hasıl olduğunda birbirleri ile iletişim kurmalarını sağlayacak bir ağın oluşumuna destek verildi. Paydaşların birbirlerini ve yarımadanın kırsal kültürünü tanıyabilmeleri için kurslar boyunca yarımadada geziler düzenlendi.

Henüz hiç yorum yapılmamış

Yorum yap

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options