Sığacık Körfezi

Tohumlarımız   Etiketler:

IMG_2319Seferihisar Sığacık Körfezi, sekiz irili ufaklı adadan ve geniş uzun bir kıyı şeridinden oluşuyor. Kıyı şeridinde yer yer tarım faaliyetleri yürütülmekle birlikte genel yapı kayalık ve makilerden oluşuyor. Önemli Kuş Alanı ve Önemli Doğa Alanı kriterlerini sağlayan pek çok tür alanda görülüyor.

Boz yelkovanın Türkiye’deki bilinen ilk ve tek üreme kolonisi 2013 yılında bu alanda bulundu. Tepeli karabatak da bölgede ürüyor. Körfez ayrıca Akdeniz foku için önemli bir yaşam alanı. Alanın doğu kıyısı 2006’da Doğa Derneği tarafından Önemli Doğa Alanı olarak tanımlanmış. Bununla birlikte, bölgedeki canlı çeşitliliğiyle ilgili veri miktarı kısıtlı. Kıyı şeridinin açıklarında yer alan deniz bölgesinin ÖDA kriterleri açısından değerlendirilmesi ise bugüne kadar yapılmamış.

Önemli Doğa Alanı yöntemi 2014 yılında Dünya Doğayı Koruma (IUCN) tarafından kabul gördü. Önemli Kuş Alanları methodolojisi ise Akdeniz havzası başta olmak üzere pek çok yerde deniz kuşları için yaygın olarak kullanılıyor. Doğa Derneği, ‘’Karadeniz Deniz Kuşları’’ isimli projede Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan ortaklığıyla Karadeniz’deki önemli deniz kuşu alanlarını belirliyor.

Bu çalışmanın çıkış noktası, Sığacık Körfezi için önemli doğa ve kuş alanı yöntemlerini eş zamanlı kullanarak bölgedeki deniz canlıları ve ekosistemi için hassas noktaları belirlemek. Bu araştırma yapılırken bölgedeki deniz kuşu, deniz memelisi ve deniz kaplumbağası bilgileriyle alanın ekolojik, biyolojik, jeolojik ve oşinografik verileri değerlendirilecek. Yapılacak çalışma Türkiye’de açık deniz alanını da içeren ilk sistematik Önemli Doğa Alanı araştırması olma özelliğini taşıyor. Çalışmamız Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ve Seferihisar Doğa Okulu işbirliğiyle bir yüksek lisans tezi kapsamında yürütülüyor.

Henüz hiç yorum yapılmamış

Yorum yap

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options