Birinci Cemre

Bu gece birinci cemre havaya düşüyor. Anadolu inanışına göre cemrenin yeryüzüne düşen bir kor parçası olduğu ve kışın ardından sırasıyla havayı, suyu ve toprağı yeniden canlandırdığı kabul edildiyor.

There are no comments published yet.

Leave a Comment

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options